Skip to main content

VASTUULLISUUSSUUNNITELMA

Olemme matkailuyritys Kaidan Kiho Villas ja Tuukkalan Tila B&B Saimaan järviseudulla. Meille on myönnetty Green Key –sertifikaatti alkaen 2018, joka on matkailualan maailmanlaajuinen ympäristömerkki kestävästä toiminnasta. Merkki kertoo, että olemme sitoutuneet henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Visit Finlandin kehittämä Sustainable Travel  Finland –merkki myönnettiin meille alueen ensimmäisenä 10.6.2020.

Meillä Kaidan Kihossa Green Key tarkoittaa, että asiakkaat pääsevät nauttimaan huviloidemme ekologisesta luksuksesta. Tuukkalan Tila B&B:n toiminnassa on hyödynnetty vanhoja rakennuksia.

Huvilamme on rakennettu perinteisestä suomalaisesta materiaalista, eli lähimetsien hirsistä. Hirsien välissä on eristeenä pellolla kasvatettu pellava ja ääni- sekä katon lämmöneristeenä on kierrätetyistä paperikuiduista valmistettu ekovilla. Huvilat on maalattu luonnonmukaisilla Uula-maaleilla ja pintamateriaalit on valittu kestävyys sekä helppo puhdistettavuus silmälläpitäen. Pihaympäristöt on jätetty mahdollisimman luonnonmukaisiksi. Rakennustöissä on käytetty paikallista työvoimaa ja osaamista.

Huviloiden tekniikka on myös valittu ekologia huomioiden. Uusimmissa huviloissa ei ole avattavia ja energiaa tuhlaavia ikkunoita, vaan kesällä viilennys hoidetaan hallitusti ilmalämpöpumpulla, mikä pysähtyy lisäksi automaattisesti jos ovi on avoinna tietyn ajan. Ilmanvaihto on varustettu lämmöntalteenotolla. Suihkut ovat ajastettuja ja WC:t toimivat alipaineella säästäen jopa 230 000 litraa porakaivosta tulevaa juomakelpoista vettä vuodessa. Kaikkien huviloiden lämmitys ja lämpimän veden tuotanto tapahtuvat maalämpöpumpuilla järvestä.

B&B huoneet lämmitetään ilmalämpöpumpuilla. Kesäkäyttöisissä aittamajoituksissa emme käytä lämmitystä ollenkaan.

Jätteet lajitellaan ja kierrätetään ja biojätteet kompostoidaan. Rantasaunojen läheisyydessä on myös kuivakäymälät. Harmaiden vesien käsittely tapahtuu kiinteistöissä. Porakaivon vesi on juomakelpoista. Majoitustilojen ollessa tyhjillään lämpötilaa alennetaan ja ilmastointi säädetään pienemmälle. Käyttämämme sähköenergia on kaikki uusiutuvaa.

Polttopuut on tehty omasta metsästä. Kaikki pesuaineet ovat ympäristömerkittyjä. Pihalle on tehty runsaasti linnunpönttöjä, joiden asukkaita on mukava seurata ja lintupoikueet verottavat myös hyttysiä.

Yhteiskuntavastuullisena yrityksenä sitoudumme noudattamaan lakeja, asetuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, ja ymmärrämme toimintamme vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kaikenlaisen syrjinnän vastustaminen, toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi. Tärkeä osa yhteiskuntavastuuta ovat myöskin työntekijöiden oikeuksia turvaavat sopimukset ja niiden ulottaminen myös alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin. Torjumme korruptiota sekä lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä sekä kaikenlaista häirintää. Meidän eläimet, kissat ja kanat, voivat hyvin, saavat toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistään. Meillä on jatkuva vakuutus työtapaturman varalta työntekijöille ja harjoittelijoille. Emme myy, käy kauppaa tai esittele uhanalaisia kasveja ja eläimiä ja/tai historiallisia ja arkeologisia esineitä.

Henkilökunta on osallistunut inklusiiviseen koulutukseen parantaakseen ymmärrystä yhdenvertaisuudesta.

Yhdenvertaisuudella tarkoitamme sitä, että kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Sitoudumme käyttämään mahdollisimman paljon lähi-, luomu-, ympäristömerkittyjä ja sesonkituotteita. Emme käytä liha-, kala- tai äyriäistuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai lajeista. Meillä on toimintasuunnitelma ruokahävikin pienentämiseksi.

Riskien ja kriisien hallinta on huomioitu toiminnassamme. Kohteisiimme on tehty pelastussuunnitelmat. Henkilökunta osallistuu alueelliseen kestävän matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen hankkeissa, tapaamisissa. Henkilöstö kouluttautuu ympäristö- ja vastuullisuusasioissa.

Siivous- ja liinavaatepalvelut ovat osa meidän laatua ja turvallisuutta. Petaamme liinavaatteet valmiiksi sänkyihin ja teemme perusteellisen siivouksen vieraidemme välillä.  Siivouskäynnillä huomioimme ja korjaamme rikkoontuneet rakenteet ja kalusteet, vuotavat hanat, polttimot.

Ympäristö luo mahdollisuudet ekologisiin harrastuksiin, kuten kalastus, kävely, marjastus, sienestys ja pyöräily. Veneissä on ympäristöystävälliset sähköperämoottorit.

Vastuullisilla energiatoimilla haluamme vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen käyttöön kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Olemme laskeneet hiilijalanjäljen.

Ympäristövastaavaksi on nimetty emäntä Leena Valkonen.